Etsi

Voimavarakeskeisessä psykoterapiassa pyritään löytämään luovia ratkaisuja sekä hyödyntämään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa.Se on luovaa, avointa ja hauskaakin. Elämänhistoriaakin tutkitaan voimavarakeskeisestä näkökulmasta. Terapiaan voidaan liittää valokuvia, kirjoittamista, tarinoita, ulkoistamista ym.

"Mikään näkökulma ei koskaan voi olla lopullinen, koska elämä ja kokemukset ovat jatkuva prosessi".
 
Tärkeä osa työtä on aito palaute. 

 

"Vaikka lääketieteellä on rajansa, niin toivolla ei ole." "Toivon säilyttämiseksi jokainen asiakas haluaa tulla kohdatuksi historioineen"

Voimavarakeskeinen psykoterapia voi olla kestoltaan lyhyttä (10-20 kertaa) - tai pitkää (1-3 vuotta). Tavallisesti voimavarakeskeinen psykoterapia on tiheydeltään 1-2 kertaa viikossa tapahtuvaa.