Etsi

Integratiivisessa psykoterapiassa painotetaan erityisesti hyvää yhteistyösuhdetta.Integratiivisen psykoterapeutin ominaisuuksia ovat avoimuus ja joustavuus suhteessa eri psykoterapiateorioihin. Psyykkisiä ilmiöitä on hyödyllistä tarkastella monesta eri näkökulmasta. Myös potilaan läheisiä ja verkostoa voidaan tavata osana psykoterapiaa.

Terapeutit, joilla on useamman eri psykoterapiasuuntauksen osaamista, tekevät työtään usein integratiivisesti.

Yleisenä tavoitteena on asiakkaan elämässä toistuvien oireiden ja ongelmien poistuminen, lieventyminen tai uudenlaisen suhteen muodostuminen ongelmallisiksi koettuihin asioihin.
Näitä tavoitteita kohti päästään terapiassa erityisesti itseymmärryksen lisääntymisen ja tunteiden säätelyn kehittymisen myötä.

On myös mahdollista käyttää erilaisia terapeuttisia tekniikoita, kuten harjoituksia tai kotitehtäviä asiakkaan tarpeista ja omista lähtökohdistaan riippuen.
http://www.integratiivinenpsykoterapia.fi/