Etsi

Psykoterapia on terapeutin ja asiakkaan yhteistyötä, jossa terapeutin kyky  myötätuntoiseen kunnioitukseen asiakasta kohtaan  on vähintään yhtä tärkeää , kuin terapian työskentelytavan pohjateoria.Terapeutin ja asiakkaan  keskinäinen luottamus ja hyvä yhteistyösuhde selittävät suurimman osan  psykoterapioiden hyödystä.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja
toimintatapoihin. Kun niitä oppii ymmärtämään, saa uuden näkökulman ajatella asioista toisin sekä toimia arjessakin uudella tavalla.
Kognitiivisen psykoterapian on todettu olevan tehokas mm. uupumuksen, masennuksen ja ahdistushäiriöiden hoitomuoto, sitä käytetään myös mm.persoonallisuushäiriöiden hoidossa .
 
Oman elämän ilmiöitä voidaan tarkastella myös tunnelukkoterapian eli skeematerapian pohjalta.

Skeematerapia on tunnelukkojen työstämiseen kehitetty terapiamuoto.
Sen avulla voit uudella tavalla  oppia ymmärtämään menneisyytesi vaikutuksen nykyhetkessä ja nähdä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja  elämäsi haasteissa.

Kognitiivinen psykoterapia voi olla kestoltaan lyhyttä (10-20 kertaa) tai pitkää (1-3 vuotta). Tavallisesti kognitiivinen psykoterapia on tiheydeltään 1-2 kertaa viikossa tapahtuvaa