Etsi  
Mindfulness (tietoinen, hyväksyvä läsnäolo) on itsehoidollinen menetelmä, jonka avulla opettelemme olemaan läsnä tässä hetkessä ilman vaatimuksia ja arvostelua.

Mindfulnessia harjoitellaan esim. havainnoimalla omaa hengitystä, kehon tuntemuksia ja panemalla merkille ajatukset, tunteet tai huolet, jotka pyrkivät mieleemme silloinkin, kun

olemme keskittymässä johonkin muuhun. Se on aktiivisen passiivisuuden ja luovan hiljaisuuden tila. Lisääntyvä kyky olla arvottamatta tapahtumia ja tunteita on vapauttava

kokemus.
 
  
Mindfulness -menetelmää on käytetty apuna mm. toistuvan masennuksen, ahdistuksen, pakko-oireiden, stressin ja kivun hoidossa.